Przejdź do treści

e-Usługi

1
DT-1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
2
WN-11
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
3
WN-105
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
4
WN-120
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
5
WN-108
Zgłoszenie wycinki drzew lub krzewów
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
6
WN-76
Pismo ogólne
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
7
CUKF
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
8
UKF
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
9
WN-112
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
10
WN-107
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
11
DL-1-2020
Deklaracja na podatek leśny
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
12
DN-1-2020
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
13
DR-1-2020
Deklaracja na podatek rolny
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
14
IL-1-2020
Informacja o lasach
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
15
IN-1-2020
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
16
IR-1-2020
Informacja o gruntach
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
17
DO-3
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
18
DO-4
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: